Thông báo nhận lại tiền học phí học lại, học cải thiện đã nộp

"

Thông báo nhận lại tiền học phí học lại, học cải thiện cụ thể:

1. Danh sách sinh viên nhận lại tiền: xem trong file đính kèm

2. Thời gian: Từ ngày 16/10/2019 đến 18/10/2019

3. Địa điểm: Cô Hảo, phòng A110

4. Khi đi nhận lại tiền phải phô tô giấy Chứng minh nhân dân và biên lai gốc thu tiền học phí

"

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích