Thông báo nhận đơn phúc khảo khóa 21 học kỳ II năm học 2022-2023

THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO K21, HK2, NĂM HỌC 22-23 - Thời gian nhận đơn phúc khảo: đến hết ngày 2/7/2023 - Link đăng ký phúc khảo:

https://forms.gle/9cnTom9dmfgjacFW9

- Mẫu đơn phúc khảo:

https://vku.udn.vn/.../phong.../31-don-xin-phuc-khao.html

- Chi tiết xem tại thông báo:

https://drive.google.com/file/d/1CMmxN2eDNfqvyvDrNOvb1wOuo7vNOBhw/view?usp=sharing

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích