Thông báo nhận Đơn Phúc khảo Khóa 19,20,21 liên thông Học kỳ 2 Năm học 2022-2023

THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO K19,20,21LT, HK2, NĂM HỌC 22-23

- Thời gian nhận đơn phúc khảo: đến hết ngày 7/7/2023

- Link đăng ký phúc khảo:

https://forms.gle/JFT99CrJYaPJMZkr5

- Mẫu đơn phúc khảo:

https://vku.udn.vn/tai-nguyen/phong-khao-thi-dbclgd/31-don-xin-phuc-khao.html

- Chi tiết xem tại thông báo:

https://docs.google.com/document/d/19nmdLjmdEMAzAyoJm_tz4D5YOuIPADbBQqNnIydEzmg/edit?usp=sharing

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích