Thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh khóa 2018 - đợt 1

Phòng Đào tạo thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh khóa 2018 - đợt 1 sinh viên xem tại File đính kèm

- Ngày bảo vệ: Thứ 2 ngày 20/6/2022

- Thời gian bắt đầu: 7h45

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích