THÔNG BÁO (Lần 2) V/v thu học phí Học kỳ 2 và các khoản thu khác của sinh viên năm học 2020-2021

"

Tổ Đào tạo thông báo thời khóa biểu của khóa 19 học kỳ 2 điều chỉnh năm học 2019-2020, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐHĐN trong file đính kèm.

Trong đó:

- Tuần 40 bắt đầu từ 04/05/2020, Tiết 1 bắt đầu: 07h30, tiết 6 bắt đầu: 13h00;

- Kiểm tra giữa học kì: Giảng viên chủ động phù hợp theo tiến độ giảng dạy.

- Thi kết thúc: Tuần 50, 51, 52 (13/7/2020 đến 02/08/2020)

Sinh viên tiếp tục theo dõi các thông báo trên Cổng thông tin đào tạo và email để nắm tình hình.

Tổ Đào tạo

 

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích