Thông báo kết quả thi Tiếng Anh đầu vào và lịch học Tiếng Anh Khóa 2020

"

Phòng Đào tạo thông báo kết quả thi Tiếng Anh đầu vào và lịch học Tiếng Anh Khóa 2020 theo file đính kèm.

Lưu ý:

- Tuần 14 bắt đầu từ 02/11/2020, Tiết 1 bắt đầu: 7h30, tiết 6 bắt đầu: 13h00;

- Kiểm tra giữa học kì: Tuần 18 (30/11/2020 đến 06/12/2020)

- Thi kết thúc: Tuần 26, 27 (25/01/2021 đến 07/02/2021)

- Địa điểm học: Khu K, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn

Phòng Đào tạo.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích