Thông báo kết quả kỳ thi KSNL Tiếng Anh CĐR đợt thi ngày 02-03/4/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI KSNL TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA DÀNH CHO SV CÁC CSĐT THUỘC ĐHĐN, ĐỢT THI NGÀY 02-03/4/2022.

SV TRA CỨU KẾT QUẢ TẠI http://vstep.ufl.udn.vn/Ketqua/?Cap1=Ketqua

Nhận đơn Phúc khảo kết quả thi đến hết ngày 29/04/2022.

MỌI THẮC MẮC, SV LIÊN HỆ PHÒNG KT&ĐBCLGD TRƯỜNG ĐHNN; Email: kt-dbclgd@ufl.udn.vn; Điện thoại: 0236. 3699322

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích