Thông báo kết quả kỳ thi kiểm tra xếp lớp tiếng anh đầu và dành cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021 đợt thi ngày 30/09/2021 và 11/10/2021

Phòng Đào tạo thông báo kết quả kỳ thi kiểm tra xếp lớp tiếng anh đầu và dành cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021 Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn đợt thi ngày 30/09/2021 và 11/10/2021 trong File đính kèm  

      Sinh viên được xếp lớp tiếng Anh căn cứ kết quả kiểm tra cụ thể:

- Mức điểm từ 0 -> 119: Học lớp tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra A1 (Học tiếng Anh dự bị).

- Mức điểm từ 120-> 139: Học lớp tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra A2 (Học Tiếng anh 1,2,3).

- Mức điểm từ 140->159: Miễn học tiếng Anh A2 (Miễn học Tiếng anh 1,2,3).

Phòng Đào tạo.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích