THÔNG BÁO Kế hoạch đánh giá khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến đối với sinh viên trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh (Đợt 1 - tháng 7 năm 2021)

Phòng Đào tạo THÔNG BÁO Kế hoạch đánh giá khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến đối với sinh viên trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh (Đợt 1 - tháng 7 năm 2021) sinh viên xem tại File đính kèm

Phòng Đào tạo.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích