THÔNG BÁO HOÃN LỊCH THI CÁC MÔN CÒN LẠI CỦA KHÓA 20

"

Chuyên đề Quản trị nguồn nhân lực

  • Đối tượng tham dự: Giảng viên và sinh viên ngành Quản trị kinh doanh
  • Thời gian tổ chức: 13h45 thứ 6 ngày 15/11/ 2019
  • Địa điểm: Hội trường

Báo cáo viên: Bà Trần Hạnh Trang – Giám đốc Enovo IT Solutions

Chi tiết xem trong file đính kèm

Tổ đào tạo

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích