Thông báo đợt làm thẻ sinh viên tập trung cho tất cả Khóa năm 2019

"

Phòng Đào tạo thông báo Giảng viên hướng dẫn và yêu cầu thực hiện Đề án 3 (đối với Khóa 19) và Đề án 5 (đối với Khóa 18). 

Sinh viên xem file đính kèm theo các thông tin liên lạc với giảng viên và yêu cầu.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích