Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm 2020-2021- Khóa 2020

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm 2020-2021 - khóa 2020

- Chuyển kế hoạch học tập và thi kết thúc học phần: từ tuần 49->52 (từ ngày 05/7/2021 đến ngày 01/8/2021) sang tuần 45->48 (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 04/7/2021), thời khóa biểu không đổi.

- Thời khóa biểu cụ thể: Sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân trang http://daotao.vku.udn.vn/sv để xem

- Đối với kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng – An ninh của Khóa tuyển sinh năm 2020 sinh viên theo dõi thông báo của Phòng Đào tạo.

- Lịch thi kết thúc học phần sinh viên theo dõi thông báo tại http://ktdbcl.vku.udn.vn/ 

Phòng Đào tạo.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích