Thông báo danh sách thi lại tiếng anh đầu vào khóa 2021 (do lỗi hệ thống)

Danh sách thi Tiếng Anh đầu vào cho các bạn sinh viên khóa 2021 đã thi các suất buổi sáng (Ca 1 và ca 2) bị lỗi hệ thống.

Các bạn được sắp xếp vào thi ca 4. Các bạn có mặt tại phòng thi lúc 15h00

Các bạn xem chi tiết tại link:

https://drive.google.com/drive/folders/1yrtrR_w2sgQjf4FgKnkMmD-DxHR82tsf?usp=sharing

Những bạn đã thi suất sáng và bị lỗi ở phòng thi số 19 và 20 sẽ được cập nhập tiếp theo tại thông báo này. Các bạn sinh viên lưu ý theo dõi.

Lưu ý: Các bạn sinh viên sử dụng mail VKU đã được cấp để truy cập vào link.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích