Thông báo: Danh sách sinh viên Nợ học phí học kỳ Hè (21-22)

Sinh viên kiểm tra Danh sách Nợ học phí Học kỳ Hè (21-22) hoàn thành học phí trước ngày 5/8/2022. Sau thời gian này sinh viên sẽ không có trong danh sách thi. File đính kèm

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích