THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 2017 - NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Phòng Đào tạo thông báo danh sách dự kiến sinh viên

được nhận đồ án tốt nghiệp - Khóa 2017 - ngành Công nghệ thông tin và ngành Công nghê kỹ thuật máy tính

 

Tổng số tín chỉ đã triển khai cho sinh viên: 138 tín chỉ (không tính học các học phần đăng ký mới trong học kỳ I năm học 2021-2022)

 

Điều kiện để sinh viên được nhận đồ án tốt nghiệp:

- Sinh viên đã đăng ký và tham gia học phần Thực tập tốt nghiệp

- Tổng số tín chỉ các học phần không đạt không được vượt quá 10 tín chỉ

 

Sinh viên có thể theo dõi số tín chỉ tích lũy tại trang đào tạo cá nhân.

Danh sách sinh viên được nhận đồ án xem tại File đính kèm

Danh sách sinh viên KHÔNG được nhận đồ án xem tại File đính kèm. Những sinh viên này đăng ký học lại các môn còn nợ để đạt được điều kiện nhận đồ án trên trước khi đăng ký làm đồ án tốt nghiệp trong các học kỳ tới.

 

Mọi thắc mắc, sinh viên vui lòng gửi phản hồi về mail: daotao@vku.udn.vn đến hết ngày 10/9/2021

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích