Thông báo: Danh sách sinh viên Khóa 21 chưa hoàn thành học phí Học kỳ 2 (21-22) - Hạn hoàn thành học phí 25/5/22

   Phòng KHTC cập nhật danh sách SV KHóa 21 chưa nộp học phí học kỳ 2 (21-22) theo File đính kèm

Sinh viên chú ý hoàn thành học phí trước ngày 25/5/2022.

Hình thức nộp: 

1. Nộp từ tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dưới các hình thức (có kèm theo hướng dẫn cụ thể của Ngân hàng): 

Hình thức 1: Nộp tại quầy giao dịch Agribank trên cả nước (Bill Payment)

Hình thức 2: Nộp qua kênh nhờ thu tự động, sinh viên thực hiện các bước sau:

- Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn của Ngân hàng.

Hình thức 3: Nộp qua kênh E - Mobile Banking

Hình thức 4: Nộp qua kênh Internet Banking

Hướng dẫn cụ thể: File đính kèm

2. Nộp qua các Ngân hàng khác theo các thông tin cụ thể sau: (Hạn chế vì dữ liệu dễ bị lỗi với hệ thống)

Tên Tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN (nếu chuyển khoản qua app có thể viết tắt: TRUONG ĐH CNTT VA TT VIET HAN)

Số tài khoản: 2015201003628

Tại ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Chính – Nam Đà Nẵng

 

Nội dung nộp theo cú pháp: Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp, Học phí HK2 năm học 21-22

Lưu ý: Sinh viên sẽ không có tên trong danh sách học phần và danh sách thi nếu không hoàn thành học phí. 

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích