Thông Báo: Danh sách Sinh viên Khóa 20 còn nợ Học phí Giáo dục Quốc Phòng

Sinh viên KHóa 20 kiểm tra Danh sách nợ học phí Giáo dục quốc phòng và thực hiện hoàn thành học phí trước ngày 2/8/2022. Sau ngày này Trường sẽ chốt danh sách với Trung tâm GDQP. File đính kèm

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích