Thông báo Danh sách sinh viên được hoàn lại tiền BHYT năm 2020,2021

Phòng KH-TC gửi danh sách sinh viên được hoàn trả tiền BHYT năm 2020, 2021 (theo các danh sách đính kèm) để sinh viên được biết. Vì đang trong đợt dịch Covid bùng phát nên việc chi trả Phòng sẽ có thông báo cụ thể đến các em sinh viên sau

 File đính kèm

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích