Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022 - 2023, phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên các khóa kế hoạch tổ chức đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1, năm học 2022-2023 như sau:

1.   1. Lịch đăng ký

1.1   Đối với sinh viên Khóa 18,19,20,21:

a. Đăng ký theo nhóm và theo khóa:

- Sinh viên K18, K19: ngày 18/07/22

- Sinh viên K20: Từ 19/07/22 đến 20/07/22

- Sinh viên K21: Từ 23/07/22 đến 24/07/22

b. Đăng ký toàn Trường: Từ 25/07/22 đến 27/07/22

c. Hiệu chỉnh đăng ký: Từ 28/07/22 đến 30/07/22

d. Đăng ký học lại, học cải thiện: Từ 28/07/22 đến 30/07/22 (Đối với các nguyện vọng học lại/ cải thiện với khóa 22, sinh viên chờ thông báo tiếp theo của phòng Đào tạo).

Địa chỉ máy chủ được phân luồng đăng ký và thời gian đăng ký cụ thể sinh viên xem tại mục Đăng ký tín chỉ -> Phân luồng đăng ký.

1.2   Đối với sinh viên liên thông, sinh viên khóa 17:

          - Sinh viên thực hiện truy cập hệ thống https://daotao.vku.udn.vn -> chọn Thời khóa biểu -> Thời khóa biểu toàn khóa để xem lịch học.

         - Sinh viên gửi đơn theo mẫu (tải tại https://vku.udn.vn/tai-nguyen) về địa chỉ e-mail: dangkytinchi@vku.udn.vn từ ngày 18/07/22 đến ngày 30/07/22 để được hỗ trợ đăng ký.

2. Một số lưu ý trong quá trình thực hiện đăng ký

- Sinh viên cần xem kỹ danh mục học phần triển khai cho HKI năm học 2022 - 2023 trước khi thực hiện đăng ký. Khi đăng ký, sinh viên ưu tiên đăng ký các học phần bắt buộc thuộc khóa/ngành trước rồi đến các học phần chung, học phần tự chọn. Đối với các lớp CNTT đặc thù (19IT4, 19IT5, 19IT6), sinh viên lựa chọn đăng ký vào các học phần do doanh nghiệp phụ trách giảng dạy.

- Sinh viên thuộc các lớp 20GIT, 21GIT, 20GBA, 21GBA, 21JIT chỉ thực hiện đăng ký học tập đối với các môn chung gồm: Tiếng anh 1,2,3, Tiếng Hàn, Giáo dục thể chất, Kinh tế chính trị Mác-Lênin.

- Học phần Giáo dục thể chất là có phân biệt nam/nữ do đó sinh viên cần đọc kỹ khi thực hiện đăng ký và chỉ chọn 1 trong số các nội dung (bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, cầu lông) để đăng ký tham gia học.

- Sau thời gian đăng ký quy định trên, trường hợp sinh viên có nhu cầu hỗ trợ về việc đăng ký tín chỉ, sinh viên làm đơn theo mẫu (tải tại https://vku.udn.vn/tai-nguyen) gửi cố vấn học tập xác nhận và nộp về phòng Đào tạo từ ngày 01/08/22 đến hết ngày 04/08/22 để được hỗ trợ.

- Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với nhà trường theo đúng thời gian quy định của phòng Kế hoạch – Tài chính mới hoàn thành quy trình đăng ký tín chỉ.

 Trân trọng./.

 

DANH MỤC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023


 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích