Thông báo đăng ký học ghép, học cải thiện dành cho sinh viên Khóa 17, 18

"

Phòng Đào tạo thông báo về việc học ghép, học cải thiện dành cho sinh viên Khóa 17, 18 như sau:

- Thời gian đăng ký: 07h00 ngày 16/01/2020 đến hết 23h59 ngày 16/01/2020

- Địa chỉ đăng ký:
http://daotao.vku.udn.vn/sv -> "Mục đăng ký cải thiện"

- Lưu ý:
Sau thời gian đăng ký, nếu lớp học phần không đủ số lượng đăng ký tối thiểu sẽ bị hủy.

"

BÌNH LUẬN

Tin nổi bật


Liên kết hữu ích