Thông báo của Trường ĐHNN v/v tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra theo hình thức trực tuyến, đợt thi ngày 10/10/2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc ĐHĐN tốt nghiệp năm 2021 theo hình thức trực tuyến, đợt thi ngày 10/10/2021 và 17/10/2021, cụ thể xem File đính kèm 

(Cập nhật thứ tự thi là ĐỌC, VIẾT, NGHE)

Một số nội dung cần lưu ý (trích từ thông báo):

1.  Đợt thi ngày 10/10/2021: Sinh viên đã đăng ký dự thi của các Trường: Đại học Sư phạm, Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn và Khoa Y Dược – ĐHĐN.

2. Danh sách thi: https://bit.ly/2YdCUOc

- Tập huấn trước kỳ thi:

   + Thời gian: 8h00 ngày 9/10/2021 (thí sinh từ phòng 01 đến 09);

9h30 ngày 9/10/2021 (thí sinh từ phòng 10 đến 18)

+ Hình thức: trực tuyến qua Zoom (ID: 323 503 3455; pass: ksnn2021)

- Lịch thi: Ngày 10/10/2021

3. Cam kết tự nguyện tham dự kỳ thi: https://bit.ly/3DcYGkl

4. Các điều kiện về thiết bị, những lưu ý trong quá trình làm bài, hướng dẫn các bước làm bài, các mốc thời gian cụ thể: đọc kỹ các nội dung thông báo.

 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích