Thông báo công nhận kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra ĐỢT 08/01/2023

Phòng KT&ĐBCLGD Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN kính gửi  Quyết định số 50/QĐ-ĐHNN về việc công nhận kết quả khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra dành cho sinh viên đại học hệ chính quy các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt thi ngày 18/12/2022.

Thông tin cụ thể ở link bên dưới

https://drive.google.com/drive/folders/1381y9I7UKDEiJI9jpGMgLYO9c2KR2FVk?usp=sharing

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích