Thông báo chương trình trao đổi sinh viên trực tuyến của Trường Đại học Chang-gung Đài Loan

Căn cứ trên thỏa thuận hợp tác đã ký năm 2021 giữa Trường Đại học Chang-Gung Đài Loan (Chang Gung University - CGU) và Đại học Đà Nẵng, Ban Hợp tác quốc tế kính chuyển dưới đây "Thông báo Chương trình trao đổi trực tuyến của CGU" với các thông tin sau:
 
- Chương trình trao đổi trực tuyến của CGU là chương trình hoàn toàn miễn phí
- Mỗi khóa học từ 1~3 tín chỉ và sẽ nhận được bản điểm chính thức từ CGU, sau khi tham gia vào cả học kỳ (18 tuần) và hoàn thành các bài tập.
- Sinh viên quan tâm nộp hồ sơ trực tiếp tại https://forms.office.com/r/NmYS73MKRm
- Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/01/2022
 
Học kỳ mùa xuân bắt đầu vào ngày 21/02 và kết thúc vào ngày 24/6. Để nhận bảng điểm, sinh viên nên tham gia vào cả học kỳ (18 tuần) và hoàn thành bài tập.
 
- Danh sách các khóa học và thông tin khóa học được đính kèm.
 
Đề nghị các Khoa, Tổ Cơ Bản đôn đốc giảng viên chủ nhiệm các lớp triển khai thông báo đến sinh viên biết và tham gia.
Trân trọng./.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích