Thông báo bổ sung hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ II 2020 - 2021

"

Phòng Công tác sinh viên thông báo bổ sung hồ sơ xét chế độ chính sách (miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ chi phí học tập, chính sách nội trú) học kỳ II năm học 2020 - 2021

Nộp hồ sơ về phòng Công tác sinh viên đến ngày 12/3/2021.

(Thông báo đính kèm đính kèm)

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích