TB V/v Tham gia Chương trình PISI

"

Khoa thông báo cho các bạn về việc đăng kí tham gia Chương trình Ươm mầm ý tưởng sáng tạo (PISI) như sau:

1. Giới thiệu về Chương trình: Xem file đính kèm

2. Đối tượng tham gia: 

- Tất cả sinh viên các lớp chuyên ngành BA: Bắt buộc tham gia

- Tất cả sinh viên các lớp chuyên ngành IT: Khuyến khích tham gia. Sinh viên chuyên ngành IT có thể kết hợp với sinh viên chuyên ngành BA để lập nhóm tham gia Chương trình.

3. Quyền lợi: 

- Sinh viên chuyên ngành BA: Các dự án tham gia sẽ được chấm để lấy điểm đề án cho các cá nhân thuộc nhóm. Các cá nhân thuộc nhóm có dự án được qua vòng sơ loại sẽ được nhận 10 điểm đề án.

- Sinh viên chuyên ngành IT: Các cá nhân thuộc nhóm có dự án tham gia Chương trình sẽ được cộng điểm đề án. Số điểm cộng phụ thuộc vào đánh giá về chất lượng dự án của Hội đồng Đánh giá chất lượng Dự án.

4. Đăng kí tham gia: 

Link đăng kí tham gia: https://goo.gl/forms/0ieLsjvojhNMjeFH2  

5. Hạn đăng kí: 30/11/2018

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích