TB V/v Tham dự Workshop Khởi nghiệp - con đường và cảm hứng

"

Workshop "Khởi nghiệp- con đường và cảm hứng" 

Thời gian:  9:00 sáng, thứ bảy, ngày 24/11/2018. 

Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin.

Diễn giả: Ông Trần Kim Vinh, hiện là Founder & CEO của XBean JSC. Ông Trần Kim Vinh cũng là diễn giả của chương trình Startup Runaway 2016, mentor của chương trình Startup Weekend 2016. 

Đối tượng tham gia: 

Bắt buộc: sinh viên ngành BA khóa 17 và 18. Buổi workshop này là một hoạt động bắt buộc đối với sinh viên BA. Lưu ý: Đối với khóa 17, việc tham gia sẽ tính vào điểm chuyên cần của đề án 3. Đối với khóa 18, trong buổi workshop các bạn sẽ nghe tư vấn, hướng dẫn và đặt câu hỏi liên quan việc xây dựng mô hình kinh doanh của đề án 3. 

Đăng kí tham gia: sinh viên ngành IT khóa 17 và 18. Sinh viên IT tham gia được cộng điểm đề án. Lớp trưởng các lớp tập hợp dạnh sách và gửi về mail dnkphuong@sict.udn.vn hoặc văn phòng Khoa trước 16 giờ, ngày 23/11/2018.

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích