TB V/v Mua BHYT Bổ sung năm học 2018-2019

"

Tổ CTSV gửi các bạn danh sách sinh viên chưa mua thẻ BHYT, các bạn theo dõi để tiếp tục mua thẻ mới. Những bạn sinh viên không mua thẻ BHYT sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

Cụ thể:

      - Những bạn sinh viên nằm trong danh sách sinh viên chưa mua thẻ đợt 1 sẽ phải mua thẻ BHYT hạn dùng 13 tháng với số tiền:  569.205đ 

      - Những bạn sinh viên nằm trong danh sách sinh viên đã mua thẻ đợt 1 sẽ tiếp tục mua thẻ BHYT hạn dùng 12 tháng với số tiền :  525.420đ

     - Thời gian mua bảo hiểm y tế: Từ nay đến trước ngày 25/11/2018

     - Địa điểm mua bảo hiểm: Khu Hành chính phòng B103

     - Sinh viên sau khi nộp tiền sẽ kê khai thông tin tại đường link này: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0CpOVHSK6SPh0oZc0whff498RAkBkJlVPXVJHgX96RHn87w/viewform?usp=sf_link

Thông tin các bạn khai báo phải chính xác, đầy đủ và tự chịu trách nhiệm. Nếu các bạn khai thông tin sai hoặc không đầy đủ, sẽ KHÔNG được cấp thẻ.

Sau thời gian này, Khoa KHÔNG thu bổ sung BHYT, vì vậy nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các bạn, đặc biệt khi gặp các vấn đề về sức khỏe, tai nạn,... 

 

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích