TB Lịch học Nhập môn ngành và Kỹ năng mềm (IT&CE)/ Đề án 1 (BA)

"

Tổ đào tạo thông báo lại lịch học Nhập môn Ngành và Kỹ năng mềm (IT&CE)/ Đề án 1 (BA) vì lý do thay đổi nội dung chuyên đề giảng dạy.

Vì bận công tác khác đột xuất nên ông Nguyễn Quang Thanh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Đà Nẵng không thể đứng lớp, giảng dạy  Chuyên đề 4 vào sáng thứ 5 (15/11/2018) như kế hoạch đã được thông báo ở email trước. Nay Khoa CNTT&TT đã liên lạc và mời  ThS. Trịnh Trung Hải - Phó phòng Tổ Chức Hành Chính Trường CĐ CNTT giảng dạy Chuyên đề 5 - Kỹ năng và phần mềm tổ chức tài liệu và soạn thảo văn bản. 

Vì vậy, Tổ đào tạo thông báo lại lịch học cũng như thành phần SV tham dự cụ thể như sau:

1. Nội dung học:

        -  Chuyên đề 5: Kỹ năng và phần mềm tổ chức tài liệu và soạn thảo văn bản.  

        -  GV: ThS. Trịnh Trung Hải

2. Thời gian: 

        -  Nhập môn ngành và kỹ năng mềm/ Đề án 1 (Nhóm 1): Thứ 5 ngày 15/11/2018, Từ 7h45 đến 9h30

        -  Nhập môn ngành và kỹ năng mềm/ Đề án 1 (Nhóm 2): Thứ 5 ngày 15/11/2018, Từ 09h30 đến 11h15

3. Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

4. Danh sách phân lớp học phần: Sinh viên xem file đính kèm.

Kính đề nghị các GVCN quan tâm nhắc nhở SV về thời gian và nội dung học, đặc biệt về thành phần tham gia (18BA bắt buộc tham gia chuyên đề 5 này).

"

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích