Tạm hoãn lịch thi Tin học đại cương_IT lúc 7h30 ngày 26/03/2022

TẠM HOÃN LỊCH THI TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG_IT LÚC 7H30 NGÀY 26/03/2022
- Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến sinh viên được xét duyệt xin thi trực tiếp/hoãn thi/vắng thi Khoá 21 học kỳ I năm học 2021-2022_tạm hoãn thi kết thúc học phần Tin học đại cương_IT (như đã thông báo lúc 7h30 ngày 26/03/2022). Phòng KT&ĐBCLGD sẽ thông báo lại lịch cho sinh viên khi tổ chức thi học phần này.
- Các học phần còn lại vẫn thi như lịch đã thông báo.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích