Talk show: Xu hướng nghề nghiệp IT - Những Kiến thức, kỹ năng cần thiết của sinh viên_One tech stop

Talk show: Xu hướng nghề nghiệp IT - Những Kiến thức, kỹ năng cần thiết của sinh viên_One tech stop

Speaker: Mr Nguyễn Thanh Yên Tùng, Cty One Tech Stop

Đối tượng: sinh viên năm thứ nhất - K22 khoa KHMT 

Địa điểm: Hội trường khu K

Thời gian: 7h30, ngày 04/03/2023

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích