Talk show: Xu hướng nghề nghiệp IT - Những Kiến thức, kỹ năng cần thiết của sinh viên

Talk show: Xu hướng nghề nghiệp IT - Những Kiến thức, kỹ năng cần thiết của sinh viên

Speaker: Mr Võ Đình Lưu, giám đốc công nghệ Cty Enclave

Đối tượng: sinh viên năm thứ nhất - K22 khoa KHMT 

Địa điểm: Hội trường khu K

Thời gian: 7h30, ngày 25/02/2023

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích