SV đăng ký tham gia seminar về Automovie của LG

SV các khóa K18,19,20 đăng ký tham dự Hội thảo do LG tổ chức ngày 30/05

Link đăng ký: https://docs.google.com/spreadsheets/d/141dtuYjOUIOIEWk6_FqOSQlDoQsrs4DE449lMnTXHVY/edit#gid=0

Thời hạn đăng ký đến 17h00 ngày 25/05.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích