Sinh viên cập nhật Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021-2022 - Khóa 21 (Chính thức)

Phòng KT&ĐBCL Cập nhật lại Lịch thi kết thúc học phần - Học kỳ 1 năm học 2021-2022 - Khóa 2021 (Chính thức)

SV các nhóm lớp sau đây lưu ý để cập nhật lại lịch thi có thay đổi so với trước:

- SV lớp Tiếng Anh chuyên ngành 1 (1) giảng viên Võ Hùng Cường giảng dạy cập nhật lại lịch thi (Chuyển sáng thứ 2 lúc 7h15 ngày 14/02/2022 sang chiều thứ 3 lúc 13h15 ngày 15/02/2022)

- SV lớp Tiếng Anh 1 (1) và Tiếng Anh 1 (23) giảng viên Nguyễn Thị Tuyết giảng dạy cập nhật lại lịch thi (Chuyển sáng thứ 7 lúc 9h30 ngày 19/02/2022 sang buổi chiều cùng ngày lúc 13h00 thứ 7 ngày 19/02/2022)

- SV lớp Nguyên lý hệ điều hành (a) giảng viên Trần Thu Thủy giảng dạy cập nhật lại lịch thi (Chuyển lúc 14h00 thứ 7 ngày 19/02/2022 sang 15h30 cùng ngày)

- SV lớp Nhập môn ngành và KNM BA (4) giảng viên Trần Phạm Huyển Trang giảng dạy; SV lớp Nhập môn ngành và KNM BA (5) giảng viên Huỳnh Bá Thúy Diệu giảng dạy; SV lớp Nhập môn ngành và KNM BA (6) giảng viên Lê Thị Hải Vân giảng dạy cập nhật lại lịch (Chuyển thi thứ 7 ngày 19/02/2022 (cả ngày: 2 buổi sáng chiều) sang cả ngày thứ 7 ngày 26/02/2022)

- SV lớp Tiếng Anh 1 (17) giảng viên Nguyễn Thị Diệu Thanh giảng dạy cập nhật lịch thi Học phần này để tham dự thi kết thúc học phần.

Sinh viên xem chi tiết tại link: https://by.com.vn/pmVwTT

Lưu ý:
- Danh sách thi sẽ được cập nhật và thông báo trên website của nhà trường và trang FB của Phòng KT&ĐBCL (Các bạn SV cần chú ý thường xuyên theo dõi vì danh sách thi sẽ được cập nhật cụ thể trước ngày thi)
- Sinh viên đăng ký tham dự thi trực tiếp tại trường sẽ được thông báo lịch thi, phòng thi cụ thể sau.
- Sinh viên cần đọc kỹ các hướng dẫn và quy định khi thi trực tuyến (các thông báo đã gửi qua email). Nếu có thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp phòng KT&ĐBCL qua email kt_dbcl@vku.udn.vn hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/ktdbclvku
 
Phòng KT&ĐBCL.

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích