Seminar "Giới thiệu về Cross Platform Mobile Flutter"

Seminar "Giới thiệu về Cross Platform Mobile Flutter"

Speaker: Huỳnh Kim Tài - Senior Manager Rikkeisoft Đà Nẵng

Thời gian: 7h30 - 11h00 ngày 22/4/2023

Địa điểm: Hội trường khu K - VKU

Thành phần: Sinh viên đang học môn Lập trình di động và những sinh viên khác có quan tâm.

 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích