Seminar chuyên đề: "Xây dựng trung tâm giám sát thông minh qua hệ thống Camera - Lý thuyết và thực tiễn"

Seminar chuyên đề: "XÂY DỰNG TRUNG TÂM GIÁM SÁT THÔNG MINH QUA HỆ THỐNG CAMERA - LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN"

- Người trình bày: TS. Nguyễn Hữu Tài, chuyên gia tư vấn AI cho dự án Container Damage Detection, Cty ONE Tech Stop Vietnam. - Thời gian: 07h30, thứ Bảy, ngày 13/05/2023 - Địa điểm: Hội trường khu K – VKU - Đồi tượng tham gia: + Giảng viên giảng dạy học phần Học máy; + Sinh viên các lớp học phần Học máy.

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích