Seminar chuyên đề Định hướng nghề nghiệp An toàn thông tin trong thời kỳ chuyển đổi số

Căn cứ Chương trình đào tạo và Kế hoạch năm học 2022-2023;

Khoa Khoa học máy tính có kế hoạch kết hợp với trung tâm VNCERT/CC chi nhánh Đà Nẵng tổ chức seminar chuyên đề Định hướng nghề nghiệp An toàn thông tin trong thời kỳ chuyển đổi số cho sinh viên. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian: 14h00 Thứ 6 ngày 21/04/2023

- Địa điểm: Phòng học k. A114

- Đối tượng: Sinh viên các lớp học phần Mật mã học tại học kỳ 2 năm học 2022 – 2023.

- Báo cáo viên: Ông Nguyễn Hữu Thiện Đức - ứng cứu sự cố An toàn thông tin tại trung tâm VNCERT/CC chi nhánh Đà Nẵng.

- Chủ trì: TS. Đặng Quang Hiển

Đây là nội dung bắt buộc trong Chương trình đào tạo. Đề nghị sinh viên các lớp học phần Mật mã học tham dự nghiêm túc, đúng giờ.

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích