Seminar cho sinh viên các lớp GIT

Seminar cho sinh viên các lớp GIT
- Chủ đề: MODERN AI - A PERSONAL PERSPECTIVE
- Người trình bày: Sebastian Nguyen
- Thời gian: 8:00 ngày 15/4/2023
 
P/s: các em lưu ý có điểm danh
 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích