Quy định nộp và Duyệt đồ án + Tiêu chí chấm

Khoa Khoa học máy tính thông báo triển khai và áp dụng thực hiện đối với các Đồ án cơ sở 1, 3, 5 và Chuyên ngành 2 trong HKII năm học 2020- 2021.
 

Tiêu chí chấm đồ án

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích