Phúc khảo điểm thi kết thúc học phần - Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD) thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 - năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày thông báo đến hết ngày 03/9/2021

2. Cách thức nộp đơn:

Sinh viên tải đơn và nộp tại link dưới đây:

https://forms.gle/qxhZ2Sc2iNgrpTX66

Tải mẫu đơn phúc khảo: File đính kèm

3. Lưu ý

- Sinh viên phải có trách nhiệm kiểm tra điểm thi của mình trước khi điền đơn phúc khảo.

           - Phải ghi rõ lý do phúc khảo, Phòng KT&ĐBCLGD chỉ xét những đơn có lý do chính đáng, hợp lý và sẽ thông báo cho sinh viên.

            - Chỉ phúc khảo đối với kết quả thi cuối kỳ và không phúc khảo đối với điểm quá trình và những học phần thi vấn đáp (nếu có thắc mắc thì có thể trao đổi với GV giảng dạy hoặc chấm thi).

           - Điểm sau khi chấm phúc khảo sẽ là điểm cuối cùng của sinh viên.

Vậy, Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến tất cả sinh viên được biết và làm đơn phúc khảo theo mẫu, nộp đúng thời gian quy định nếu có nhu cầu. Hết thời gian quy định, sinh viên sẽ không có quyền phúc khảo điểm thi./.

 

Phòng KT&ĐBCLGD.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích