Phúc khảo điểm thi kết thúc học phần HK1(21-22) và các học phần HK2 (20-21) (dành cho SV hoãn thi) - Hệ Cao đẳng

Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần HK1(21-22) và các học phần HK2(20-21) (dành cho SV hoãn thi) - Hệ Cao đẳng

 

Theo kế hoạch Đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi kết thúc học phần HK1(20-21) và các học phần HK2(20-21) (dành cho SV hoãn thi), cụ thể như sau:

1. Thời gian nhận đơn phúc khảo: đến hết ngày 07/03/2022

2. Hình thức nộp đơn: Sinh viên tải mẫu đơn đính kèm trong form, điền thông tin và nộp tại link form sau: https://forms.gle/KFgtHULrxbNACRW49

3. Lưu ý

- Sinh viên phải có trách nhiệm kiểm tra điểm thi của mình trước khi điền đơn phúc khảo.

- Sinh viên ghi rõ lý do phúc khảo, Phòng KT&ĐBCLGD chỉ xét những đơn có lý do chính đáng, hợp lý và sẽ thông báo cho sinh viên.

- Phòng chỉ phúc khảo đối với kết quả thi cuối kỳ, không phúc khảo đối với điểm quá trình và những học phần thi vấn đáp (nếu có thắc mắc sinh viên có thể trao đổi với giảng viên giảng dạy hoặc chấm thi).

- Điểm sau khi chấm phúc khảo sẽ là điểm cuối cùng của sinh viên.

Những sinh viên có nhu cầu phúc khảo điểm thi phải làm đơn theo mẫu, nộp đúng thời gian theo thông báo. Hết thời gian quy định, sinh viên không có quyền phúc khảo bài thi./.

 

Thân./.

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích