Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2022 - 2023

01-01-1970 | 19662 lượt xem

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐT ngày 28/02/2023 của Hội đồng trường về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên các khóa như sau:

1. Mức thu học phí:

   Đơn giá học phí được tính theo từng khoá. từng chương trình đào tạo từng hệ đào tạo được thế hiện dưới bảng sau:

                                                                                                                                                                          ĐVT: Đồng/Tín chỉ

Chương trình đào tạo

đại trà chính quy

trình độ đại học

Hệ

đào tạo

Khóa 2017, 2018, 2019

Khóa 2020

Khóa 2021

Khóa 2022

Khối ngành III

(Kinh doanh và quản lý)

Hệ

cử nhân

298.400

293.800

298.400

297.600

Khối ngành V

(Máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật)

Hệ

kỹ sư

330.800

335.100

333.000

316.100

Hệ

cử nhân

 

 

 

353.800

2. Thời gian thu:

    Từ ngày 24/3/2023 đến hết ngày 24/4/2023.

3. Hình thức thu:

    - Hình thức 1: Thu qua kênh E - Mobile Banking (Sinh viên nộp thông qua Tài khoản ngân hàng tích hợp với Thẻ sinh viên để học phí được cập nhập ngay vào phần mềm dễ dàng cho việc tra soát đối chiếuFile đính kèm).

    - Hình thức 2: Thu tại quầy giao dịch Agribank trên cả nước (Bill payment).

    - Hình thức 3: Thu qua kênh nhờ thu tự động.

    - Hình thức 4: Thu qua kênh Internet Banking.

*Hướng dẫn chi tiết: File đính kèm.

Lưu ý:

    - Sinh viên kiểm tra khối lượng tín chỉ đã đăng ký để biết chính xác số tiền phải nộp.

    - Sau khi nộp tiền học phí, sinh viên vào hệ thống đào tạo kiểm tra tình trạng đã nộp học phí của mình. Sinh viên phải lưu lại minh chứng nộp tiền xác nhận đã chuyển khoản thành công để kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

    - Sinh viên thuộc các diện chế độ chính sách miễn, giảm học phí, học bổng tuyển sinh riêng theo quyết định của Nhà trường liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính để biết chính xác số tiền học phí phải nộp (Email: kehoachtaichinh@vku.udn.vn /SĐT: 0236.3667.114).

    - Sinh viên đã tốt nghiệp sẽ được nhà trường hoàn lại tiền học phí được giảm của HK1 (22-23) theo Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022. Các em theo dõi thông báo để nắm thông tin. 

    - Đối với sinh viên thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đề nghị sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên trước thời hạn trên để được hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp học phí (Email: congtacsinhvien@vku.udn.vn /SĐT: 0236.3962.129)

   Yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo trên.

Trân trọng./.

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích