Thông báo về việc sinh viên Khóa K22 nợ học phí học kỳ II năm học 2022 - 2023

01-01-1970 | 1009 lượt xem

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo đến tất cả sinh viên Khóa K22 có tên trong danh sách sau thực hiện hoàn thành học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023: File đính kèm

- Thời hạn: Trước ngày 19/05/2023.

- Hình thức: Như Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023 ngày 24/03/2023.

Sau thời hạn trên, sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thì sẽ coi như không hoàn thành việc đăng ký tín chỉ và bị loại tên khỏi lớp học phần, không có tên trong danh sách thi.

 

Trân trọng./.

 

P. KHTC

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích