Thông báo về việc chuyển tiền học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II (2021 - 2022) và Học kỳ II (2020 - 2021) đợt bổ sung

01-01-1970 | 8700 lượt xem

- Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo đến sinh viên các khóa có tên trong danh sách sau nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II (2021- 2022) và Học kỳ II (2020 - 2021) đợt bổ sung:

 + Học kỳ II (2021 - 2022): File đính kèm;

 + Học kỳ II (2020 - 2021) đợt bổ sung: File đính kèm.

- Sinh viên vui lòng kiểm tra số tiền học bổng nhận được trong tài khoản cá nhân theo Danh sách trên.

*Lưu ý: Trường hợp sinh viên thắc mắc vui lòng liên hệ về Phòng Kế hoạch - Tài chính để được giải đáp và điều chỉnh nếu sai sót:

 + SĐT: 0236 3667 114;

 + Email: kehoachtaichinh@vku.udn.vn.

 

Trân trọng./.

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích