Thông báo về học phí năm học 2022-2023

01-01-1970 | 4432 lượt xem

Thông báo

Thực hiện theo Nghị quyết số 165/NQ –CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm 2022-2023 ban hành ngày 20/12/2022, Phòng Kế hoạch tài chính đang tính lại đơn giá học phí chính xác cho năm học 2022-2023. Đồng thời phần tiền học phí Học kỳ 1(22-23) sinh viên đã nộp dư so với số thực tế sẽ được khấu trừ vào khoản học phí Học kỳ 2 (22-23). Thông báo chính thức nộp học phí Học kỳ 2 sẽ được gửi đến các em sinh viên trong thời gian sớm nhất. Nếu còn những điểm chưa rõ về học phí em có thể gọi điện về số đt bàn: 0236.3667114 để được giải đáp cụ thể. 

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích