Phòng Kế hoạch - Tài chính _ Thông báo liên quan đến các khoản nộp của Sinh viên và các số tài khoản chính xác của Trường

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo đến các em sinh viên như sau:

Thứ nhất, hiện nay nhiều đối tượng lừa đào bên ngoài gửi các thông tin giả mạo về thông báo nộp học phí, các khoản nộp khác và các số tài khoản để SV chuyển tiền, vì vậy các em Sinh viên lưu ý các thông báo liên quan đển tài chính cần phải đọc và kiểm chứng ở các kênh thông tin chính thống của Nhà trường để tránh bị mất tiền. 

Thứ hai, Sinh viên các khóa 20.21.22 đợi thông báo chính thức của Trường về nộp học phí mới bắt đầu tiến hành nộp.  

Thử ba, Nhà trường đang sử dụng 2 số tài khoản chính thức để thu học phí và các khoản thu nội trú tại Ký túc xá sinh viên, cụ thể:

- Tên Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Chính – Nam Đà Nẵng

- Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN

- Số Tài khoản thu học phí và các khoản BHXH: 2015201003628

- Số Tài khoản thu các khoản nội trú Ký túc xá: 2015201003809

 Vì vậy, các em Sinh viên khi nộp học phí và các khoản liên quan chú ý thực hiện theo đúng hướng dẫn của các thông báo chính thức từ Nhà Trường

P.KHTC

BÌNH LUẬN

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích