Thông báo danh sách sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế năm 2023

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2023

Về việc nộp hồ sơ xét học bổng học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2022-2023

Về việc nộp hồ sơ xét học bổng học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2022-2023

Thông báo kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 (đợt bổ sung)

Thông báo kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập

Thông báo Về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Trường Đại học Công nghệ thông tin và

Thông báo Về việc đăng ký tham gia tuyển chọn nhận học bổng của Tập đoàn Thép JFE (Nhật Bản) năm 2022

Thực hiện Công văn số 4527/ĐHĐN-HTQT ngày 23/11/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Thông báo Về việc nộp hồ sơ xét chính sách hỗ trợ người học theo Đề án tuyển sinh năm 2022

Để thực hiện xét chính sách hỗ trợ người học theo Đề án tuyển sinh

Đối tác - hợp tác

Liên kết hữu ích