Thông báo Về việc đăng ký tham gia tuyển chọn nhận học bổng của Tập đoàn Thép JFE (Nhật Bản) năm 2022

Thực hiện Công văn số 4527/ĐHĐN-HTQT ngày 23/11/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Thông báo Về việc nộp hồ sơ xét chính sách hỗ trợ người học theo Đề án tuyển sinh năm 2022

Để thực hiện xét chính sách hỗ trợ người học theo Đề án tuyển sinh

Thông báo về việc gia hạn nộp tiền Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc năm 2023

Nhà trường thông báo về việc gia hạn nộp tiền Bảo hiểm y tế (BHYT)

Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng vượt khó hiếu học năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 4020/KH-ĐHĐN ngày 17/10/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Thông báo Nộp tiền bảo hiểm y tế (bắt buộc) đối với sinh viên năm 2023

Căn cứ Công văn số 1740/BHXH-QLT ngày 24/8/2022 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội

Thông báo Về việc cập nhật thông tin lý lịch sinh viên đối với Khóa tuyển sinh năm 2022

Nhằm thực hiện quy định về hoàn chỉnh hồ sơ sinh viên, Nhà trường thông

Thông báo V/v tham gia Bảo hiểm thân thể năm học 2022 - 2023

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên khi không may bị ốm đau, tai

V/v tham gia Bảo hiểm thân thể năm học 2022 - 2023

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên khi không may bị ốm đau, tai

Thông báo Về việc triển khai học bổng tài trợ của Công ty Giải pháp Phần mềm Tường Minh Bình Định cho sinh viên năm 2022

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn thông báo

Thông báo về việc tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho sinh viên VKU

Thực hiện Công văn Khẩn số 3419/ĐHĐN-HSSV ngày 14/9/2022 của Giám đốc Đại học Đà

Thông báo Về việc thực hiện khai báo thông tin về tình hình tiêm vaccine phòng Covid-19

Thực hiện Công văn Khẩn số 3419/ĐHĐN-HSSV ngày 14/9/2022 của Giám đốc Đại học Đà

Thông báo Về việc đăng ký tham gia Ngày hội phần mềm tự do nguồn mở Software Freedom Day - SFD 2022

Căn cứ kế hoạch tổ chức “Ngày hội phần mềm tự do nguồn mở Software

Liên kết hữu ích