Phát động cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện công văn số 3815/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nhằm giúp nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

1. Đối tượng tham gia:
Tất cả cán bộ, viên chức và người lao động

 2. Nội dung thi:

 Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng,…

 Hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

 3. Câu hỏi và bài dự thi:

 Đề thi có hai phần. Phần 1 gồm 25 câu hỏi thi trắc nghiệm; Phần 2 có 01 câu hỏi tự luận.

 Bài dự thi phải được viết tiếng Việt hoặc đánh máy (font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14); bài sao chụp là không hợp lệ (các bài biết tay sẽ được tính điểm ưu tiên trong quá trình chấm điểm).

 Bài dự thi trả lời 25 câu hỏi theo tứ tự và trả lời 01 câu hỏi mở. Phần câu hỏi mở các thí sinh viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu và trình bày không quá 08 trang A4.

 Bài dự thi thống nhất sử dụng khổ giấy A4, được đánh số trang theo thứ tự, đóng lại thành tập và gửi đúng thời gian quy định.

 Phía trên bài thi phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân (CMTND), địa chỉ, đơn vị công tác, số điện thoại và tên bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (theo Mẫu).

 4. Thời gian tổ chức cuộc thi:

 Vòng sơ kết: Từ khi phát động cuộc thi đến tháng 10/2021. Thời gian nhận bài dự thi từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 15/10/2021. Tất cả các bài dự thi gửi về sau thời gian trên là không hợp lệ.

 Vòng chung kết: Tháng 10-11/2021.

 5. Cơ cấu giải thưởng:

-  01 Giải nhất: 20.000.000 đồng/1 giải
- 02 Giải nhì: 15.000.000 đồng/1 giải
- 03 Giải ba: 10.000.000 đồng/1 giải
- 10 Giải khuyến khích: 5.000.000 đồng/1 giải
- 03 Giải tập thể: 10.000.000 đồng/1 giải

 

Bài dự thi của các cá nhân, tổ chức gửi về: 


Phòng Thanh tra Pháp chế - VKU. Chậm nhất là ngày 23/09/2021 để tổng hợp và gửi Đại học Đà Nẵng đúng thời gian quy định

Thể lệ thi, đề bài cuộc thi, mẫu bài dự thi: Xem chi tiết: Tại Đây

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích