Nộp đơn xin dự thi đối với Sinh viên được duyệt xin thi trực tiếp/hoãn thi/vắng thi Khóa 21

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến sinh viên khóa 21 được duyệt xin thi trưc tiếp/hoãn thi/vắng thi học kỳ I năm học 2021-2022 hoàn thành mẫu đơn xin dự thi nộp qua link google, cụ thể như sau:

Link google form: 

https://forms.gle/Hwb1ZLgD25HmTkRC8

Mẫu đơn: 

https://bitly.com.vn/iuw76b

Danh sách sinh viên dự thi (từng sheet theo tên học phần)

https://by.com.vn/WlNLAe

Thời gian hoàn thành: trước ngày 26/03/2022

Thân!

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích