Mời truy cập miễn phí CSDL ProQuest CentralMời truy cập miễn phí CSDL ProQuest Central do ĐHĐN đóng phí khai thác chung và Cục Thông tin KHCN Quốc gia cấp quyền truy cập

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo về việc khai thác, truy cập (miễn phí) cơ sở dữ liệu (CSDL) ProQuest Central và các thông tin Công bố Khoa học Công nghệ (KHCN) Việt Nam, Nhiệm vụ KHCN Việt Nam do ĐHĐN đóng phí khai thác chung và được Cục Thông tin KHCN Quốc gia cấp quyền truy cập cho cán bộ, giảng viên và người học trong năm 2023.

Trung tâm Học liệu và Truyền thông VKU đã đăng ký và tiếp nhận quyền truy cập (miễn phí) cơ sở dữ liệu (CSDL) ProQuest Central và các thông tin Công bố Khoa học Công nghệ (KHCN) Việt Nam, Nhiệm vụ KHCN Việt Nam do Đại học Đà Nẵng đóng phí khai thác chung và được Cục Thông tin KHCN Quốc gia cấp quyền truy cập cho cán bộ, giảng viên và người học trong năm 2023.
 

 

Kính mời Quý Thầy/cô, các em Sinh viên có nhu cầu sử dụng khai thác CDSL về tại Khu vực Viện Khoa học và Công nghệ số (eSTI) truy cập website: http://lhtv.vista.vn với địa chỉ IP dùng chung của trường: 113.160.225.159 để sử dụng phục vụ học tập, nghiên cứu đồng thời tuân thủ bản quyền và sở hữu trí tuệ.
 

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích